Borang Keberhasilan

Borang Keberhasilan

Contoh Sasaran Keberhasilan (DOWNLOAD BORANG)

Contoh Sasaran Keberhasilan

Contoh Sasaran Keberhasilan (DOWNLOAD BORANG)

1. Pengetua/ Guru Besar

Pengurusan

1 Memastikan semua panitia mencapai perbelanjaan 100% bagi peruntukan yang ditetapkan.
2 Mencapai 0% kakitangan yang hadir lewat ke sekolah.
3 Memastikan sekolah mencapai 0% aduan awam terhadap sekolah.
4 Memastikan semua urusan berkaitan kebajikan murid (biasiswa, SPBT, Takaful dll) dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Kurikulum

5 Memastikan 80% murid tahun 6 lulus dalam UPSR 2021.
6 Memastikan 10% murid tahun 6 cemerlang 6A dalam keputusan UPSR 2021.
7 Memastikan 95% murid tahun 6 lulus subjek BM dalam UPSR 2021.
8 Memastikan 90% murid pemulihan khas dapat dipulihkan.
9 Memastikan 100% murid prasekolah boleh membaca dan menulis sukukata terbuka.
10 Memastikan 100% murid tahun 6 khatam al-Quran di peringkat sekolah.
11 Memastikan 100% murid LINUS dapat mencapai tahap menguasai dalam saringan akhir.
12 Memastikan 100% calon murid Pendidikan Khas Integrasi lulus UPSR 2021.
13 Memastikan 100% murid Tahap 1 menguasai fakta asas matematik.

Kokurikulum

14 Memastikan purata kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum peringkat sekolah mencapai 95%.
15 Memastikan 30 orang ahli badan berunifom dapat mewakili sekolah ke peringkat daerah.
16 Memastikan salah satu pasukan pertandingan permainan sekolah mendapat johan dalam pertandingan peringkat daerah.
17 Memastikan 5 orang atlet sekolah dapat mewakili sekolah ke peringkat daerah.
18 Memastikan peserta hafazan pendidikan khas dapat mewakili sekolah dalam pertandingan hafazan peringkat daerah.
19 Memastikan pasukan bercerita Bahasa Melayu. Prasekolah mendapat Johan dalam aktiviti bijak. Prasekolah peringkat daerah.

Hal Ehwal Murid

20 Memastikan purata kehadiran tahunan murid ke sekolah mencapai 95%.
21 Memastikan sifar peratus kes ponteng sekolah.
22 Memastikan kes salah laku murid dikurangkan daripada 28% kepada 10%.
23 Memastikan 150 orang ibu bapa akan terlibat dalam setiap program gotong-royong sekolah.
24 Memastikan kebersihan kantin sekolah mencapai gred A.

PdP

25 Memastikan 100% murid kelas 2B lulus dalam matapelajaran matematik pada peperiksaan akhir tahun.
26 Memastikan 100% murid tahun 4S mendapat minimumtahap 4 dalam PBS bagi subjek Sejarah.

2. PK Pentadbiran

Pengurusan

1 Memastikan 3 panitia sekolah dapat menyertai pertandingan inovasi pendidikan ke peringkat negeri.
2 Mencapai 100% guru mendapat LADAP 7 hari setahun sebelum Oktober 2021.
3 Memastikan semua guru yang dilantik untuk melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan pencerapan.
4 Memastikan 100% pengurusan fail PBS bagi Pentaksiran Sekolah, PT3 dan PBS tingkatan 5 diurus dengan sempurna dan lengkap mengikut senarai semak yang ditetapkan.
5 Memastikan semua panitia mata pelajaran melaksanakan mesyuarat panitia 4 kali setahun.
6 Memastikan semua program kecemerlangan pelajar elit PT3 dan SPM dilaksanakan 3 kali setahun (Mac, Jun dan September).
7 Memastikan semua panitia bagi mata pelajaran SPM melaksanakan bengkel teknik menjawab soalan sebelum Jun 2021.
8 Memastikan 2 kursus dalaman kelas abad ke-21 kepada guru sekolah dilaksanakan sebelum Julai 2021.

Kurikulum

9 Memastikan 100% murid Tingkatan 1 PAV lulus mata pelajaran English for Communication pada peperiksaan akhir tahun.
10 Memastikan 100% murid LINUS Tahun 3 mencapai tahap Menguasai dalam saringan akhir bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Matematik.
11 Meningkatkan peratus kehadiran penjaga dalam Dialog Prestasi UPSR daripada 40% kepada 60%.
12 Memastikan 95% program kecemerlangan UPSR dilaksanakan mengikut takwim yang telah ditetapkan.
13 Memastikan semua panitia mempunyai perancangan taktikal dan perancangan operasi bagi program dan aktiviti kurikulum sebelum Mac.
14 Meningkatkan pencapaian gred purata sekolah dalam PT3 dari 2.38 kepada 2.30.

PdP

15 Memastikan 100% murid tingkatan 4C dapat membaca dengan lancar pada akhir tahun.
16 Mencapai 100% murid tingkatan 4C lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peperiksaan akhir tahun.
17 Memastikan 20 daripada 30 orang pelajar 4C dapat membina satu karangan yang lengkap.
18 Memastikan 30 daripada 35 orang murid Tingkatan 4 Intan mendapat gred A dalam mata pelajaran Matematik pada peperiksaan akhir tahun.
19 Memastikan 31/33 pelajar Tahun 4 Ariff mencapai gred Adalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peperiksaan akhir tahun.
20 Memastikan 32/33 pelajar Tahun 4 Ariff menguasai 6 kemahiran dalam mata pelajaran PSV pada penilaian akhir tahun.
21 Memastikan 5 daripada 25 murid 6 Takwa mendapat A dalam mata pelajaran matematik pada peperiksaan akhir tahun.
22 Memastikan 100% murid kelas 5 Tawakkal lulus dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia pada peperiksaan akhir tahun.
23 Memastikan 100% murid tahun 4 Tayyibah mencapai tahap penguasaan 4 bagi subjek Pendidikan Jasmani pada akhir tahun.

3. PK Hal Ehwal Murid

Pengurusan

1 Memastikan pemeriksaan mengejut disiplin dilakukan 4 kali setahun oleh badan disiplin sekolah.
2 Memastikan purata peratus kehadiran murid ke sekolah meningkat daripada 90% kepada 93%.
3 Memastikan kantin sekolah memenangi salah satu anugerah kantin peringkat daerah.
4 Memastikan peratus kehadiran murid mencapai 90% setiap bulan.
5 Memastikan 100% laporan tadbir asrama disediakan oleh AJK Tadbir Asrama mengikut standard yang ditetapkan.
6 Memastikan tahap kebersihan kantin sekolah kekal pada gred A.
7 Mengurangkan kes salah laku murid daripada 28% kepada 10%.
8 Memastikan latihan kecemasan kebakaran di sekolah dilaksanakan pada bulan Mac 2021.
9 Memastikan 75% murid Tingkatan 5 mengikuti program lawatan sambil belajar ke IPT/IPTS.
10 Memastikan 95% murid mendapat pendedahan kesedaran HIV/AIDS melalui program Anti Dadah.
11 Memastikan 3 sesi gotong-royong membersihkan kawasan sekolah bagi membasmi tempat pembiakan nyamuk aedes dilaksanakan sebelum September.
12 Memastikan semua guru kelas mengemas kini Buku Rekod Kedatangan murid pada minggu pertama setiap bulan.
13 Memastikan kes buli dalam kalangan murid dikurangkan daripada 10% kepada 5%.
14 Memastikan kadar ponteng kelas menurun sebanyak 2%berbanding tahun sebelumnya.
15 Memastikan semua fail unit HEM diurus dengan sempurna dan lengkap mengikut senarai semak yang ditetapkan.
16 Memastikan 15 program peningkatan sahsiah murid diperingkat sekolah dilaksanakan sebelum Oktober.
17 Memastikan 30 orang murid dapat mewakili dalam program Kem Jati diri Insan peringkat PPD.
18 Memastikan 100% maklumat pelajar yang mendapat biasiswa dilengkapkan sebelum April.
19 Memastikan penurunan kes merokok daripada 5%kepada 2% dalam kalangan murid pada tahun semasa.

PdP

20 Memastikan 100% murid tingkatan 5 Amal mendapat gred B dalam mata pelajaran Fizik pada peperiksaan percubaan SPM 2021.
21 Memastikan semua murid tingkatan 5 Amal mendapat markah melebihi 40% dalam mata pelajaran Sains pada peperiksaan percubaan SPM 2021.
22 Memastikan 100% murid Tingkatan 4 Cekal mendapat markah melebihi 25% dalam mata pelajaran Sains pada peperiksaan akhir tahun.

4. PK Kokurikulum

Pengurusan

1 Memastikan 85% guru PAJSK menghadiri Kursus PAJSK peringkat daerah.
2 Memastikan 95% guru mengemaskini markah PJASK dan SEGAK mengikut jajaran masa yang ditetapkan.
3 Memastikan 100% laporan aktiviti unit kokurikulum disediakan setiap bulan mengikut standard yang ditetapkan.
4 Memastikan semua perjumpaan unit, persatuan, badan beruniform dan sukan permainan dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.
5 Memastikan 5 murid dapat mewakili sekolah dalam aktiviti perkhemahan ke peringkat daerah.
6 Memastikan satu pingat emas diperoleh dalam salah satu pertandingan permainan peringkat daerah.
7 Memastikan 2 orang murid dapat mewakili sekolah dalam pertandingan catur peringkat negeri.
8 Memastikan 5 atlet dapat mewakili sekolah dalam pertandingan peringkat daerah.
9 Memastikan 2 orang pemain sofbal sekolah dapat mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.
10 Memastikan 1 pasukan badan berunifom dapat menyertai aktiviti perkhemahan peringkat daerah.
11 Memastikan sukan memanah sekolah dapat mewakili daerah ke peringkat negeri.
12 Memastikan empat jaguh daripada tujuh kejohanan sukan peringkat daerah dapat dilahirkan.
13 Memastikan enam orang atlet sekolah dapat mewakili sekolah di peringkat negeri.
14 Memastikan purata tahunan kehadiran murid dalam aktiviti Persatuan Badan Beruniform, Kelab/ Persatuan dan Sukan/ Permainan mencapai 95%.
15 Memastikan 80% murid yang menyertai sukan daerah mendapat sijil kecemerlangan dalam bidang sukan yang disertai.
16 Memastikan 25 daripada 30 murid 4 Mulia lulus dalam mata pelajaran B Melayu pada peperiksaan akhir tahun.
17 Memastikan 100% murid 5 Tawakkal lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peperiksaan akhir tahun.

5. PK Tingkatan 6

Pengurusan Kurikulum

1 Memastikan semua guru yang dilantik untuk melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikanpencerapan mengikut takwim yang ditetapkan.
2 Memastikan 3 program pembangunan tingkatan 6 dilaksanakan dalam 1 semester.
3 Mencapai 100% guru tingkatan 6 menghantar folio PdP pada setiap minggu sepanjang sesi persekolahan.
4 Memastikan pendaftaran pelajar tingkatan 6 Bawah dan Minggu Suai kenal dilaksanakan mengikut takwim yang ditetapkan.
5 Memastikan kem kecemerlangan STPM dilaksanakan 2 kali setahun.
6 Memastikan satu program perkongsian pintar pelajar tingkatan 6 bersama-sama Pusat Pengajian Tinggi dilaksanakan.
7 Memastikan 80% ibu bapa hadir di Majlis Temu Murni guru tingkatan 6.
8 Mencapai 100% pelajar lulus penuh 1 Prinsiple pada peperiksaan percubaan STPM.
9 Mencapai gred purata 2.70 dalam peperiksaan percubaan STPM.
10 Mencapai 70% pelajar mendapat Band 2 dalam peperiksaan MUET Julai.
11 Memastikan 12 daripada 18 program kecemerlangan pelajar tingkatan 6 Atas dilaksanakan mengikut takwim yang ditetapkan.

Mengurusetiakan mesyuarat

12 Memastikan semua maklum balas mesyuarat post mortem program tingkatan 6 diterima 5 hari sebelum mesyuarat berikutnya diadakan.

PdP

13 Memastikan 100% pelajar PraU 2 mendapat B dalam subjek ekonomi pada akhir semester.

Kokurikulum

14 Memastikan100% pelajar terlibat dalam penyertaan aktiviti kokurikulum tingkatan 6.
15 Memastikan semua persatuan, badan beruniform dan permainan menjalankan 18 kali perjumpaan setahun.

Pengurusan Hal Ehwal Murid

16 Mencapai 95% purata kehadiran pelajar tingkatan 6 ke sekolah.

6. PK PPKI

Pengurusan

1 Memastikan 90% PPM dapat menyiapkan tugasan yang diberi sepanjang tahun.
2 Memastikan 100% program yang dirancang sepanjang tahun dapat dilaksanakan mengikut takwim.
3 Memastikan semua guru yang dilantik untuk melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan pencerapan mengikut takwim yang ditetapkan.

Kurikulum

4 Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat masuk program inklusif.
5 Memastikan 20% MBK dapat memasuki kelas KSSM atau KSSR.
6 Memastikan 20 daripada 30 orang MBK dapat mengambil wuduk dengan sempurna.
7 Memastikan 20 daripada 30 orang MBK dapat menunjukkan cara solat dengan betul.
8 Memastikan 100% program yang dirancang sepanjang tahun dapat dilaksanakan mengikut takwim.
9 Memastikan semua guru yang dilantik untuk melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan pencerapan mengikut takwim yang ditetapkan.

Hal Ehwal Murid

10 Mencapai 90% kehadiran MBK ke sekolah.
11 Memastikan 100% APDM dapat diisi oleh guru sebelum pukul 8.30 pagi.
12 Memastikan 90% pengurusan aset dapat dilengkap dengan sempurna.
13 Memastikan 100% MBK dapat EMK.

Kokurikulum

14 Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat membaling bola dengan betul dalam sukan petanque.
15 Mencapai 10% MBK dapat membuat roti sandwich dalam aktiviti kokurikulum dengan betul.
16 Mencapai 20% MBK dapat berlari dengan betul dalam acara larian.
17 Mencapai 5% MBK dapat membaling bola boling dengan betul.
18 Memastikan 15 daripada 50 MBK dapat berkawad kaki dengan betul dalam mana-mana pasukan badan beruniform.
19 Memastikan 5% MBK mendapat sebarang pingat dalam kejohanan sukan peringkat daerah.
20 Memastikan 90% kehadiran MBK dalam aktiviti kokurikulum.
21 Memastikan 5% MBK dapat menyertai perkhemahan peringkat daerah.

PdP

22 Memastikan 6 daripada 10 MBK KSSR 2 dapat menulis nombor 1 hingga 100 dengan betul.

7. Guru Akademik Aliran Perdana

PdP

1 Memastikan 7 daripada 23 murid 4 Bestari 2 mendapat gred B dalam mata pelajaran matematik pada peperiksaan akhir tahun.
2 Memastikan 20 daripada 23 murid 4 Bestari 2 lulus dalam mata pelajaran matematik pada peperiksaan akhir tahun.
3 Memastikan 4 daripada 11 murid lelaki 1 Ibnu Zahar mendapat Band 4 dalam PBS Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
4 Memastikan 100% murid tingkatan 5 Ar-Razi menghantar kerja kursus ICT yang lengkap pada bulan Julai.
5 Memastikan 17 daripada 34 murid 5 As-sufi dapat melukis graf kuadratik dengan tepat.
6 Memastikan 10/15 murid LINUS B. Melayu tingkatan 1 dapat membaca dengan lancar.
7 Memastikan 10/15 murid LINUS B. Melayu tingkatan 2 dapat menulis dengan betul.
8 Memastikan 10/15 murid LINUS Numerasi tingkatan 3 dapat mengira dengan betul.

SU Disiplin

9 Mencapai pengurangan 10% kes kesalahan berat murid berbanding tahun 2016.
10 Mencapai 95% purata kehadiran tahunan murid tingkatan 1 KRK ke sekolah.

Sukan Kecemerlangan

11 Mencapai tempat ke-3 dalam kejohanan bola tampar lelaki di peringkat MSSD Pengerang.
12 Memastikan 6 daripada 12 pemain bola tampar sekolah dapat mewakili Daerah Pengerang ke Pertandingan Bola Tampar MSS Negeri Johor.

Jurulatih Olahraga Sekolah

13 Memastikan atlet mendapat 5 pingat perak dalam acara lompat jauh dalam Kejohanan Balapan dan Padang Daerah Pengerang.

Guru Kadet Polis

14 Memastikan Pasukan Kawad Kaki Kadet Polis (Lelaki) mendapat tempat ke-3 dalam pertandingan kawad kaki peringkat sekolah.
15 Mencapai 90% purata tahunan ahli kadet polis memakai uniform lengkap pada setiap hari rabu.

Guru Rumah Sukan

16 Memastikan rumah sukan Syahbandar mendapat 10 pingat perak dalam kejohanan Sukan Sekolah.

Guru Penyelaras Bestari

17 Mencapai 65% purata murid menggunakan terhadap Frog VLE sepanjang tahun.
18 Mencapai pengurangan 10% bilangan komputer yang rosak berbanding tahun 2016.
19 Mencapai 60% tahap kefahaman guru tentang ICT melalui bengkel ICT yang dilaksanakan kepada guru-guru cicir ICT.
20 Memastikan semua maklumat dalam laman websekolah dikemaskini seminggu lebih awal daripada takwim yang ditetapkan.
21 Mencapai 85% tahap kefahaman guru terhadap Frog VLE melalui pelaksanaan LDP kepada guru.

JK Kecemerlangan Akademik

22 Mencapai purata prestasi 85% tahap kefahaman muridtentang teknik menjawab soalan peperiksaan SPM yang dilaksanakan oleh semua panitia bagi mata pelajaran SPM melalui maklum balas murid.

JK Pelaksana Kelas Abad ke 21

23 Mencapai 75% tahap kefahaman guru tentang kaedah pelaksanaan PA21 selepas pelaksanaan 2 kursus dalaman Kelas Abad ke-21 melalui borang maklumbalas peserta.

Penyelaras Latihan Kebakaran

24 Mencapai 85% kakitangan yang mematuhi SOP keselamatan kebakaran semasa sesi latihan kecemasan kebakaran sekolah dilaksanakan.
25 Mencapai prestasi 85% tahap kesedaran murid selepas sesi latihan kebakaran melalui borang maklum balas murid.

Ketua Panitia

26 Menghasilkan Perancangan Taktikal dan Perancangan Operasi panitia matematik pada bulan Mac.

8. Guru PPKI

PdP

1 Memastikan 50% MBK KSSR 4 dapat menyebut dua suku kata terbuka dengan betul.
2 Memastikan 7 daripada 10 MBK KSSR 5 dapat menulis 3ayat mudah dengan betul.
3 Memastikan 5 daripada 10 MBK KSSR 1 dapat menulis huruf A hingga Z dengan betul.
4 Memastikan 7 daripada 10 MBK KSSR 1 dapat menulis nombor 1 hingga 100 dengan betul.
5 Memastikan 80% MBK KSSR 2 dapat menyiapkan projek pekebunan sekolah.
6 Memastikan 80% orang MBK KSSR 2 dapat menyiapkan projek pertukangan sekolah.
7 Memastikan 80% orang MBK KSSR 1 dapat memberus gigi dengan betul.
8 Mencapai 7 daripada 10 MBK KSSR 2 dapat menggunting kertas dengan betul.
9 Memastikan 100% MBK KSSR 4 dapat menyiapkan projek pekebunan sekolah.
10 Memastikan 80% MBK KSSR 3 dapat membacuh teh dengan betul.
11 Memastikan 70% MBK Kelas KSSR 5 dapat menyiapkan kerja sekolah yang diberikan dalam kelas.
12 Mencapai 80% MBK beragama Islam kelas KSSR 2 dapat mengambil wuduk dengan sempurna.

Hal Ehwal Murid

13 Mencapai 95% MBK kelas KSSR 1 dapat hadir ke sekolah tepat pada waktu.
14 Memastikan 100% MBK kelas KSSR 1 dapat beratur dengan sempurna untuk dari kelas ke kantin.
15 Memastikan 100% MBK kelas KSSR 1 dapat memakai kasut sendiri.
16 Mencapai pengurangan peratus MBK KSSR 3 tidak hadir ke sekolah daripada 22% kepada 10%.
17 Mencapai 100% MBK kelas KSSR 2 dapat pergi ke tandas tanpa bantuan guru dan PPM.

Kokurikulum

18 Memastikan 90% MBK hadir dalam aktiviti perjumpaan Persatuan Pengakap.
19 Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat membaca persetiaan pengakap dengan betul.
20 Memastikan 5% MBK dapat memenangi apa apa pingat dalam acara sukan peringkat daerah.
21 Memastikan 10 orang daripada 30 MBK dapat membaling bola dengan betul dalam sukan petanque.
22 Memastikan 10% MBK dapat membuat roti sandwich dalam aktiviti kokurikulum dengan betul.
23 Memastikan 20% MBK dapat berlari dengan betul dalam acara larian 4 x 100 m.
24 Memastikan 5% MBK dapat membaling bola boling dengan betul.

9. Guru Akademik Tingkatan 6

PdP

1 Memastikan 12 daripada 17 pelajar tingkatan 6A2 mendapat gred A Bahasa Melayu pada peperiksaan P2.
2 Mencapai 90% pelajar 6A4 lulus penuh Bahasa Melayu pada peperiksaan P2.
3 Memastikan 15 daripada 17 pelajar 6A4 mendapat markah 23/25 dalam Kerja Kursus P2 BM.

Hal Ehwal Pelajar

4 Mencapai 95% purata kehadiran pelajar 6A4 ke sekolah pada setiap semester.

Kokurikulum

5 Mencapai Naib Johan dalam pertandingan boling di peringkat daerah.

10. Guru Dalam Hospital

PdP

1 Mencapai 80% purata murid dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan betul semasa sesi PdP.
2 Mencapai 90% purata murid yang dapat memahami topik yang diajar semasa sesi PdP.

Hal Ehwal Muird

3 Mencapai 90% penyertaan murid semasa Sesi Hati ke Hati.
4 Mencapai 80% purata kehadiran murid dalam setiap sesi PdP.

Kokurikulum

5 Mencapai 90% murid dapat bermain permainan chess dengan kaedah yang betul.
6 Mencapai 90% murid dapat bermain ping pong dengan kaedah dan pengiraan mata yang betul.
7 Mencapai 90% murid dapat membuat sekurang-kurangnya 3 jenis origami dengan betul.

11. Penyelia Sekolah Dalam Hospital

Pengurusan

1 Mencapai 100% Laporan Pengajaran Harian oleh Gurudan Laporan Tugasan Harian oleh PPM dihantar pada setiap minggu persekolahan.
2 Mencapai 50% komunikasi kerjasama dua hala antara SDH dengan sekolah asal murid berkaitan laporan kehadiran murid.
3 Mencapai 50% komunikasi kerjasama dua hala antara SDH dengan sekolah asal murid berkaitan prestasi akademik murid.
4 Mencapai 95% pematuhan pelaksanaan keselamatan murid semasa PdP oleh guru dan PPM.
5 Memastikan semua guru dan PPM menghadiri 7 hari latihan dalam perkhidmatan.

Kurikulum

6 Memastikan 80% murid dalam hospital menerima PdPsemasa berada dalam wad.
7 Memastikan 3 program peningkatan akademik atauprogram motivasi kepada murid dilaksanakan.
8 Mencapai 90% penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif menggunakan iPad atau tablet oleh guru-guru dalam pelaksanaan PdP

Hal Ehwal Murid

9 Memastikan 75% purata kehadiran murid dalam semua sesi PdP.
10 Memastikan 90% penyertaan murid semasa Sesi Hati ke Hati.

Kokurikulum

11 Memastikan 90 % aktiviti kokurikulum dapat dilaksanakan mengikut takwim
12 Memastikan 85% purata penyertaan murid dalam semua aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan.

12. Guru Prasekolah

PdP

1 Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraDELIMA mengenal huruf dengan betul.
2 Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraBERLIAN menyebut suku kata terbuka dengan lancar.
3 Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraDELIMA dapat memberus gigi dengan betul.
4 Memastkan 80% daripada kanak-kanak beragama Islam Kelas PraDELIMA dapat mengambil wuduk dengan sempurna
5 Memastikan 70% daripada kanak-kanak Kelas PraDELIMA melibatkan diri dalam semua aktiviti PdP.
6 Memastkan 80% daripada kanak-kanak Kelas PraDELIMA dapat membaca doa sebelum dan selepas makan dengan betul.

Hal Ehwal Murid

7 Mencapai pengurangan peratus kanak-kanak PraDELIMA tidak hadir ke sekolah daripada 22% kepada15%.

Kokurikulum

8 Memastikan 10 daripada 25 kanak-kanak Kelas PraBerlian dapat membaling dan menangkap bola dengan betul.
9 Memastikan 10 daripada 25 kanak-kanak kelas PraBerlian dapat menyanyikan lagu Negaraku dan Lagu Negeri Selangor dengan betul.

13. Guru Bimbingan dan Kaunseling

Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

1 Memastikan 100% murid yang gagal mencapai pencapaian akademik diberi khidmat bimbingan kaunseling sama ada secara individu atau berkelompok.
2 Memastikan 98% murid yang mempunyai rekod disiplin mendapat khidmat bimbingan kaunseling sama ada secara individu atau berkelompok.
3 Memastikan 100% murid mendapat pendedahan tentang pendidikan pencegahan dadah.

Pembangunan Diri Dan Perkembangan Sahsiah Murid

4 Memastikan 40% murid Tahap 2 berupaya membentangan poster kerjaya melalui pertandingan bagi mencungkil bakat dan kefahaman murid tentang kerjaya di peringkat sekolah.
5 Memastikan 5 daripada 25 murid yang menyertai Kursus Asas Pembimbing Rakan Sebaya peringkat daerah mendapat lencana PRS.

Peningkatan Disiplin Diri Murid

6 Memastikan 80% daripada murid yang mengikuti Program Sifar Ponteng dapat mengurangkan 50% jumlah hari pontengnya.
7 Memastikan 50% murid yang mengikuti Kem Jati DiriTahun 6 dapat meningkatkan prestasi dalam peperiksaan percubaan UPSR.
8 Mencapai 90% murid yang mengikuti program motivasi “Sayangi Diriku” dapat dibimbing dan diberi dorongan untuk berubah menjadi murid yang lebih baik dari segi sikap dan tingkahlaku.
9 Mencapai peningkatan peratus kehadiran tahunan murid daripada 75% kepada 80% melalui program Jom Ke Sekolah.

Kerjaya

10 Memastikan 100% murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan tentang maklumat kerjaya selepas SPM melalui program-program yang dianjurkan.

Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

11 Memastikan 60% murid yang mengikuti Program Transisi Tahun 1 dapat menyesuaikan diri murid dengan alam persekolahan.
12 Memastikan 100% murid mendapat pendedahan input kemahiran-kemahiran sosial melalui program bimbingan yang dilaksanakan.
13 Memastikan 80% murid yang mengikuti Program “Aku Janji UPSR” mendapat sekurang kurangnya 4A 2B pada Peperiksaan UPSR 2021.
14 Memastikan 90% murid Tingkatan 3, 4 dan 5 menguasai teknik kemahiran belajar melalui prgram yang dianjurkan.
15 Mencapai 90% penyertaan ibu bapa bagi Program Pemuafakatan Ibu bapa tahun 6.
16 Mencapai pengurangan 2 daripada 8 kes murid merokok melalui Kempen “Tak Nak Merokok”

14. 3PK Bidang Audiologi

Saringan Pendengaran

1 Memastikan 100% kanak-kanak yang dirujuk yang mempunyai kebarangkalian masalah pendengaran mendapat saringan pendengaran dalam tempoh satu minggu di 3PK.
2 Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan pendengaran di Program Outreach LINUS2.0 mengikut zon atau daerah.
3 Memastikan laporan saringan disediakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga atau guru dalam tempoh satu minggu.
4 Memastikan murid yang tidak melepasi saringan pendengaran menjalani pemeriksaan/ diagnosis lanjutan dalam tempoh satu bulan.

Diagnosis Pendengaran

5 Memastikan 100% murid yang dirujuk menjalani ujian pendengaran bagi mengenal pasti tahap pendengaran murid.
6 Memastikan 100% murid yang mempunyai tahap pendengaran yang ringan dan sederhana memakaiAlat Sokongan Pendengaran bagi membantu pembelajaran murid di kelas.

Intervensi Awal Pendengaran

7 Memastikan 100% murid prasekolah yang mempunyai masalah pendengaran mendapat intervensi pendengaran secara berkala dalam tempoh 6 bulan.

Rehabilitasi

8 Memastikan 60% murid prasekolah menunjukkan peningkatan dalam menguasai kemahiran mendengar selepas 10 sesi intervensi dijalankan.
9 Memastikan pelan intervensi murid disediakan untuk tempoh 3 bulan berdasarkan keperluan serta tahap pendengaran murid dan dipersetujui oleh ibu bapa.
10 Memastikan 100% murid menunjukkan peningkatan tahap pendengaran melalui ujian dan aktiviti rangsangan pendengaran selepas 5 sesi rehabilitasi dilaksanakan.
11 Memastikan 100% murid Sekolah Pendidikan Khas (SPK) menggunakan alat bantu pendengaran di sekolah.

Memeriksa dan menyelenggara peralatan khas dan sokongan pembelajaran

12 Memastikan 100% alat bantu pendengaran murid di SPK berfungsi dengan baik.
13 Memastikan 100% peralatan khas berfungsi dengan baik dan dikalibrasi dalam tempoh setahun.

Konsultasi

14 Memastikan 80% ibu bapa/ penjaga mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengurus kanak-kanak pendengaran dan mengendali alat bantu pendengaran kanak-kanak di rumah.
15 Memastikan 100% guru di SPK mempunyai kemahiran untuk mengurus dan mengendalikan alat bantu pendengaran murid di sekolah.
16 Memastikan 100% pembantu pengurusan murid mendapat mempunyai pengetahuan untuk mengurus dan mengendalikan alat bantu pendengaran murid di asrama sekolah.

Program Sokongan Kepada Murid Berkeperluan Khas di sekolah

17 Memastikan murid berkeperluan khas di 15 buah sekolah yang menjalankan program pendidikan inklusif menerima khidmat sokongan audiologis dalam tempoh 6 bulan.

15. 3PK Bidang Psikologi

Saringan

1 Memastikan 100% kanak-kanak yang mempunyai kebarangkalian masalah pembelajaran mendapat saringan perkembangan atau tingkah laku
2 Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan psikologi di Program Outreach LINUS 2.0 mengikut zon atau daerah.
3 Memastikan laporan saringan psikologi bagi kanak-kanak/ murid disediakan dan membentangkan laporan tersebut kepada ibu bapa atau guru dalam tempoh tiga hari untuk tindakan susulan.
4 Memastikan 70% kanak-kanak menjalani penilaian psikologi yang lebih komprehensif dalam tempoh satu minggu.

Penilaian

5 Memastikan 70% kanak-kanak dapat dikenal pasti tahap intelektual, kekuatan dan kelemahan mereka berdasarkan laporan penilaian.
6 Memastikan 80% kanak-kanak yang dikesan mempunyai kebarangkalian Autism Spectrum Disorder (ASD)/ Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD/ Specific learning disability/ Intellectual Disability berdasarkan laporan mendapat saringan.
7 Memastikan formulasi, impresi diagnosis/ hipotesis dihasilkan, dan cadangan tindakan susulan bagi kes klien dalam tempoh satu minggu.

IntervensiPsikologi

8 Memastikan pelan intervensi murid disediakan untuk tempoh 3 bulan berasaskan bukti dan dipersetujui oleh ibu bapa.
9 Memastikan 100% murid menunjukkan pengurangan dari aspek tingkah laku negatif dan boleh memberi tumpuan perhatian kepada pembelajaran di sekolah.
10 Memastikan 80% murid menunjukkan peningkatan dari aspek kognitif apabila dapat melaksanakan tugasan tanpa bimbingan.

Konsultasi

11 Memastikan 80% ibu bapa/ penjaga mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengurus/ mengendalikan tingkah laku kanak-kanak di rumah.
12 Memastikan 100% guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengurus dan mengendalikan tingkah laku murid di sekolah.
13 Memastikan 100% pembantu pengurusan murid mempunyai pengetahuan untuk mengawal tingkah laku murid di asrama sekolah.

Program Sokongan Kepada Murid Berkeperluan Khas di sekolah

14 Memastikan murid berkeperluan khas di 10 buah sekolah yang menjalankan program pendidikan inklusif mendapat sokongan psikologis dalam tempoh 6 bulan.

16. 3PK Bidang Terapi Cara Kerja

Saringan Terapi Cara kerja

1 Memastikan 100% kanak- kanak yang dirujuk yangmempunyai kebarangkalian masalah pembelajaran mendapat saringan domain terapi cara kerja.
2 Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan terapi cara kerja bagi mengenal pasti tahap komunikasi lisan, pengurusan diri, jenis genggaman pensil, penulisan, kemahiran motor halus dan kognitif, kemahiran motorkasar dan praxis di Program Outreach LINUS 2.0 mengikut zon atau daerah.
3 Memastikan laporan saringan terapi cara kerja untuk murid dan dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga dalam tempoh satu minggu.

Penilaian Terapi Cara Kerja

4 Memastikan 50% kanak- kanak mendapat penilaian terapi cara kerja yang lebih menyeluruh dan komprehensif dalam tempoh satu bulan.
5 Memastikan 25 daripada 50 murid pemulihan mendapatkan penilaian dan intervensi terapi cara kerja yang komprehensif.
6 Memastikan 100% murid berkeperluan khas yang dirujuk menjalani penilaian terapi cara kerja bagi mengenal pasti tahap komunikasi lisan, pengurusan diri, jenis genggaman pensel yang digunakan, penulisan, kemahiran motor halus dan kognitif, kemahiran motor kasar dan praxis dan motor sensori klien.

Intervensi Terapi Cara kerja

7 Menyediakan pelan intervensi dalam tempoh 3 bulan dengan menetapkan matlamat terapi yang realistik dan boleh dicapai (SMART goals) berdasarkan dapatan penilaian dan keperluan spesifik klien.
8 Memastikan 80% klien menerima intervensi berdasarkan bukti (evidence based practice) dalam tempoh 6 bulan.
9 Memastikan 50 daripada 65 klien menunjukkan peningkatan dari segi kemahiran sosial, pengurusan diri, kemahiran motor halus dan motor kasar selepas 10 kali sesi intervensi dilaksanakan.

Konsultasi

10 Memastikan 50% ibu bapa/ penjaga klien memdapat pengetahuan dan mempraktikkan teknik intervensi bagi membantu pencapaian klien.
11 Memastikan guru pendidikan khas di 10 buah sekolah yang menjalankan program pendidikan khas integrasi mendapat pengetahuan dan mengaplikasi strategi dan teknik intervensi dalam instruksional.
12 Memastikan 100% pembantu pengurusan murid di SPK mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk membimbing murid yang mempunyai masalah pengurusan diri.

Program Sokongan Kepada Murid Berkeperluan Khas di sekolah

13 Memastikan program sokongan terapi cara kerja dilaksanakan di 12 buah sekolah yang menjalankan program pendidikan inklusif dalam tempoh 6 bulan.

17. 3PK Bidang Terapi Pertuturan Bahasa

Saringan Pertuturan-Bahasa

1 Memastikan 100% kanak-kanak yang mempunyai kebarangkalian masalah pertuturan-bahasa menjalani saringan bagi mengenal pasti murid yang memerlukan penilaian lanjutan pertuturan-bahasa.
2 Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan pertuturan-bahasa di Program Outreach LINUS 2.0 mengikut zon atau daerah.
3 Memastikan laporan saringan pertuturan-bahasa untukmurid disediakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga dalam tempoh satu minggu.

Penilaian Pertuturan-Bahasa

4 Memastikan penilaian dan diagnosis dilaksanakan kepada sekurang-kurangnya 100 orang kanak-kanak berusia 2-18 tahun yang dirujuk mempunyai masalah pertuturan-bahasa.
5 Memastikan laporan penilaian awal untuk rujukan profesional lain disediakan dalam masa 2 minggu selepas penilaian dilakukan.
6 Memastikan pelan intervensi bagi pelaksanaan intervensi disediakan dalam jangka masa 3 bulan.
7 Memastikan dapatan penilaian serta matlamat terapi dilaporkan kepada ibu bapa/ penjaga klien sebaik sahaja penilaian selesai dijalankan dalam tempoh satu minggu.

Intervensi Pertuturan-Bahasa

8 Memastikan terapi pertuturan individu dan berkumpulan diadakan mengikut jadual dengan masa menunggu terapi ulangan tidak melebihi 3 bulan bagi setiap individu.
9 Memastikan 30 daripada 50 klien menunjukkan peningkatan dari aspek pertuturan-bahasa selepas sesi intervensi dijalankan dalam tempoh 6 bulan.
10 Memastikan laporan kemajuan perkembangan bahasa-pertuturan klien disediakan selepas 10 kali sesi intervensi dilaksanakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga klien.
11 Memastikan 50% klien menunjukkan peningkatan dari aspek pra-pertuturan, pemahaman, bahasa, sebutan selepas 4 kali terapi diberikan.

Memeriksa dan menyelenggara peralatan/ bahan terapi

12 Memastikan bahan/ peralatan terapi diperiksa dan diselenggara sekurang-kurangnya 6 kali setahun.

Konsultasi

13 Memastikan 100% ibu bapa mendapat teknik/ strategi untuk memberi ransangan bahasa kepada anak mereka di rumah.
14 Memastikan guru Pendidikan Khas di 4 buah PPKI dan 2 buah prasekolah mendapat pengetahuan tentang kaedah membantu murid berkeperluan khas bermasalah pertuturan-bahasa di sekolah.
15 Memastikan satu lembaran ‘Home Based Program” dihasilkan untuk ibu bapa melaksanakan latihan pertuturan-bahasa di rumah.
16 Memastikan ceramah kesedaran permasalahan pertuturan disampaikan sekurang-kurangnya dalam satu bengkel anjuran Badan Kerajaan atau Bukan Kerajaan.

Program Sokongan Kepada Murid Berkeperluan Khas di sekolah

17 Memastikan perkhidmatan sokongan kepada murid berkeperluan khas di 10 buah Program Pendidikan Inklusif diberikan bermula Julai hingga Oktober.

18. 3PK Bidang Peripatetik

Saringan Pembelajaran

1 Memastikan 100% murid arus perdana yang dirujuk yang mempunyai kebarangkalian masalah pembelajaran mendapat saringan domain perkembangan di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas.
2 Memastikan laporan saringan disediakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga atau guru dalam tempoh satu minggu.

Intervensi Pembelajaran

3 Memastikan pelan intervensi murid berasaskan bukti disediakan bagi tempoh 3 bulan dan dipersetujui oleh ibu bapa/ penjaga murid.
4 Memastikan 100% murid menguasai kemahiran komunikasi selepas intervensi dilaksanakan dalamtempoh 6 bulan.
5 Memastikan 100% murid menguasai kemahiran membaca perkataan mudah selepas intervensidilaksanakan dalam tempoh 3 bulan.
6 Memastikan dapatan penilaian serta matlamatintervensi disedia dan dibentang kepada ibu bapa/penjaga klien sebaik sahaja penilaian selesai dijalankandalam tempoh satuminggu.

Konsultasi

7 Memastikan 100% guru menggunakan pendekatan PdPyang sesuai berdasarkan kefahaman kepada kondisi dan tahap perkembangan murid.
8 Memastikan 90% ibu bapa memahami kondisi dan tahap perkembangan anak mereka berdasarkan laporan penilaian.

Sokongan Kepada Murid Berkeperluan Khas di sekolah

9 Memastikan 40 murid berkeperluan khas di program pendidikan inklusif mendapat khidmat sokongan dalam tempoh 6 bulan bagi memaksimumkan keupayaan mereka untuk belajar dengan lebih baik.
10 Memastikan 75% guru mendapat input berkaitan teknik/ kaedah pengajaran yang sesuai dengan keperluan murid mereka.

19. Penyelia Jurulatih Sukan

Pengurusan Pembangunan Sukan

1 Memastikan 85% daripada murid Tingkatan 4, 5 dan Pra-U dapat menyertai sukan di peringkat kebangsaan.
2 Memastikan 31% daripada murid Tingkatan 4, 5 dan Pra-U dapat menyertai sukan di peringkat antarabangsa.
3 Memastikan 60% atlet daripada murid Tahun 5, 6, dan murid Tingkatan 1, 2, 3 dapat menyertai sukan diperingkat kebangsaan.
4 Memastikan 15% atlet daripada murid Tahun 5, 6, dan murid Tingkatan 1, 2, 3 dapat menyertai sukan diperingkat antarabangsa.

Pengurusan Kejohanan

5 Memastikan setiap pasukan sukan dapat menyertai 5 Kejohanan KPM setahun.

Pengumpulan Data Dan Maklumat

6 Memastikan semua data profil retan atlet murid dianalisis oleh jurulatih sukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun sebelum September.

20. Jurulatih Sukan (Bola Tampar)

Pengurusan Pembangunan Sukan

1 Memastikan 9 daripada 11 atlet bola tampar Tingkatan 4,5 dan Pra-U dapat mewakili pasukan negeri keperingkat kebangsaan.
2 Memastikan 3 daripada 11 atlet bola tampar Tingkatan4,5 dan Pra-U dapat mewakili pasukan Malaysia keperingkat antarabangsa.
3 Memastikan 5 daripada 9 atlet bola tampar Tingkatan 2dan 3 dapat mewakili pasukan negeri ke peringkat kebangsaan.

Pengurusan Kejohanan

4 Memastikan pasukan bola tampar sekolah dapat menyertai 5 pertandingan bola tampar peringkat umur terbuka.
5 Memastikan 2 daripada 5 kejohanan yang disertai oleh Pasukan bola tampar sekolah dapat melayakkan diri keperingkat separuh akhir kejohanan bola tampar terbuka peringkat daerah.

Pengurusan Kejurulatihan

6 Mencapai 90% purata kehadiran tahunan atlet kelatihan kejohanan bola tampar.

21. Nazir Sekolah

Pengurusan

1 Mencapai purata 90% pematuhan SOP pemeriksaan sekolah melalui Maklum Balas Pelanggan A (Pentadbiran).
2 Mencapai purata 95% pematuhan SOP pemeriksaan sekolah melalui Maklum Balas Pelanggan B (Guru).
3 Memastikan 100% borang maklum balas pemeriksaan diterima daripada sekolah yang diperiksa dalam tempoh satu bulan.
4 Menghasilkan laporan hasil dapatan bagi sekolah yang diperiksa dalam tempoh 10 hari bekerja untuk diambil tindakan oleh pihak sekolah.
5 Menghasilkan satu inovasi bagi memudahkan penyimpanan data pemantauan pada Julai 2021 bagi kegunaan Nazir Sekolah.
6 Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 2% melalui penyelenggaraan sistem rangkaian setempat di JNJK Negeri.
7 Menyediakan data pemeriksaan bagi sekolah yang belum diperiksa selama lima tahun bagi kegunaan pemeriksaan tahun semasa oleh pihak JNJK Negeri pada Februari 2021.
8 Mencapai prestasi 85% tahap kefahaman pentadbir sekolah dan penyelaras SKPM sekolah semasa penataran SKPMg2 melalui maklum balas peserta.
9 Menghasilkan 2 laporan kebangsaan pemeriksaan sekolah dalam tempoh 2 bulan untuk dibentangkan kepada YAB Menteri Pendidikan.

22. Timbalan Nazir Negeri

Pengurusan

1 Memastikan pemeriksaan di 10 sekolah oleh setiap Nazir Sekolah diselesaikan pada bulan Jun 2021.
2 Memastikan purata 90% dalam pematuhan SOP pemeriksaan sekolah.
3 Memastikan perancangan bagi Pemeriksaan Penarafan Program dan Dasar Pendidikan 2018 disiapkan pada bulan April 2021.
4 Memastikan semua Nazir Sekolah menerima penghantaran borang maklum balas pemeriksaan daripada semua sekolah yang diperiksa dalam tempoh satu bulan selepas pemeriksaan.
5 Memastikan semua dapatan pemeriksaan sekolah yang dihasilkan oleh Penulis Dapatan disiapkan pada Julai 2021.
6 Memastikan 80% taklimat penataran SKPMg2 kepada semua pentadbir dan penyelaras SKPM sekolah dilaksanakan sebelum Mei.
7 Memastikan 95% laporan dapatan bertema disiapkan pada Ogos 2021.

23. Pegawai Teknologi Pendidikan – PKG

Khidmat Bantu Pusat Kegiatan Guru Ke Sekolah (Hand Holding)

1 Memastikan 20% murid dari sekolah kelompok PKG menggunakan Frog VLE dalam proses pembelajaran melalui pelaksanaan khidmat bantu.
2 Mencapai tahap 70% kondusif bagi PSS di dua buah sekolah selepas Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah dilaksanakan.
3 Mengurangkan masalah pengurusan ICT di dua buah sekolah sebanyak 30% melalui pelaksanaan Program Khidmat Bantu ICT.
4 Memastikan 100% sekolah menengah kelompok PKG menerima CD MBMMBI/ CEFR sebelum Mac 2021.

Penyelaran Program dan Aktiviti Pembestarian Sekolah

5 Mencapai 75% tahap kefahaman guru tentang pembestarian sekolah berasaskan SSQS melalui maklum balas selepas taklimat yang dilaksanakan.
6 Meningkatkan 10% bilangan sekolah yang boleh dicalonkan untuk penarafan Pembestarian Sekolah melalui SSQS melalui pelaksanaan pemantauan.
7 Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 5% melalui pemantauan speed test capaian internet di 2 buah sekolah setahun.

Perkhidmatan Kepakaran dan Nasihat / Bengkel Kerja

8 Mengurangkan sebanyak 5% tahap ketidak fahaman Guru Kanan Bahasa Sekolah Kelompok dan Ketua Panitia BI terhadap bidang media pendidikan (MBMMBI) melalui bengkel kemahiran profesionalisme yang dilaksanakan.
9 Mencapai 85% tahap kefahaman penyelaras VLE sekolah peringkat daerah melalui pelaksanaan bengkel.

Pemantapan VLE

10 Menghasilkan dua bahan PdP melalui pelaksanaan satu bengkel Pemantapan Pembinaan Bahan PdP berasaskan Sony Vegas kepada GPB/JTK sekolah peringkat daerah.
11 Mencapai 90% tahap kefahaman GPM Sekolah Kelompok selepas pelaksanaan bengkel Pemantapan Pengurusan PSS.
12 Mencapai 95% tahap kefahaman Guru Penyelaras Nilam Sekolah Kelompok PKG selepas Bengkel Pengurusan NILAM Ditambah Baik.

Galakan Membaca

13 Memastikan 100% sekolah menghantar empat laporan data nilam sekolah kelompok ke BTPN mengikut takwim yang ditetapkan.
14 Mencapai tahap 90% pematuhan SOP bagi pelaksanaan KM1M oleh dua buah sekolah kelompok.
15 Memastikan 100% sekolah menghantar satu laporan pelaksanaan program KM1M ke BTPN mengikut takwim yang ditetapkan.

24. Pegawai Teknologi Pendidikan – BTPN

Laporan Tahunan BTPN

1 Memastikan buku Laporan Tahunan BTPN 2016 diterbitkan pada bulan April 2021 mengikut standard penerbitan yang telah ditetapkan.

Kajian Dan Penilaian

2 Menghasilkan satu laporan kajian tindakan berkaitan MBMMBI mengikut standard yang telah ditetapkan pada bulan April 2021.

Latihan / Kursus

3 Mencapai prestasi 85% tahap kefahaman peserta melalui pelaksanaan kursus peningkatan profesionalisme kepada pegawai dan staf BTPN PKG.
4 Mencapai prestasi 85% tahap kompetensi pegawai dan staf BTPN dan PKG melalui pelaksanaan kursus berkaitan teknologi pendidikan.
5 Mencapai prestasi 85% tahap kompetensi pegawai dan staf BTPN dan PKG melalui pelaksanaan kursus berkaitan pengurusan sumber pendidikan.

Inisiatif ICT

6 Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 2% melalui pemantauan speed test capaian internet di 18 buah sekolah setahun.
7 Mencapai 3 bintang bagi penarafan Pembestarian Sekolah SSQQ melalui pelaksanaan Khidmat Bantu Makmal Komputer Sekolah.

Pembestarian Sekolah

8 Mencapai peningkatan sebanyak 3% tahap kefahamanguru terhadap penggunaan VLE melalui program khidmat bantu VLE berdasarkan takwim yang telah ditetapkan.
9 Mencapai pengurangkan sebanyak 3% tahap ketidak fahaman guru terhadap MBMMBI melalui program khidmat bantu MBMMBI berdasarkan takwim yang telah ditetapkan.
10 Memastikan 20% pelajar seluruh Kelantan menggunakan VLE dalam pembelajaran.
11 Memastikan peningkatan 10% penggunaan bahan MBMMBI dalam PdP di 10 buah sekolah.

Menerbit Bahan P&P Dalam Pelbagai Media

12 Memastikan 2 bahan koleksi bahan audio untuk PdP diterbitkan pada bulan Jun 2021 mengikut format yang telah ditetapkan.
13 Memastikan 2 modul e-guru secara digital diterbitkan pada bulan April 2021 mengikut format yang telah ditetapkan.
14 Memastikan 2 rakaman aktiviti pendidikan diterbitkan pada bulan Ogos 2021 mengikut format yang telah ditetapkan.

Pembudayaan Literasi Maklumat

15 Memastikan Program Pemilihan Tokoh NILAM Negeri 2016 dilaksanakan pada bulan Mac 2021 mengikut format yang telah ditetapkan.
16 Meningkatkan sebanyak 3% tahap kualiti pengurusan PSS di dua buah sekolah melalui Program Khidmat Bantu PSS Negeri mengikut takwim yang telah ditetapkan.

Program Nilam

17 Memastikan peningkatan 1% purata bacaan buku dalam kalangan murid di 30 buah sekolah seluruh negeri.

25. Pensyarah IAB

Latihan

1 Mencapai 90% pemimpin pendidikan mendapat tahap cemerlang bagi sesi latihan bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan pada penilaian akhir.
2 Mencapai 90% tahap kompetensi pemimpin pendidikan daripada pelaksanaan dua sesi latihan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan melalui maklum balas peserta.

Konsultasi

3 Mencapai prestasi 85% tahap kesedaran pemimpin pendidikan daripada pelaksanaan satu konsultasi dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan melalui maklum balas peserta.

Penyelidikan

4 Menghasilkan satu laporan penyelidikan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan untuk dibentangkan di peringkat kebangsaan.

Penulisan/ Penerbitan

5 Menghasilkan satu penulisan/ penerbitan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan di peringkat kebangsaan.

26. Ketua Jabatan di IAB

Pengurusan

1 Memastikan semua sesi latihan oleh pensyarah, dan pensyarah kanan dilaksanakan mengikut takwim yang ditetapkan.
2 Memastikan purata tahap kefahaman pemimpin pendidikan mencapai prestasi 85% daripada pelaksanaan 12 sesi latihan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan melalui maklum balas peserta.
3 Memastikan purata tahap kecemerlangan pemimpin pendidikan mencapai prestasi 85% daripada pelaksanaan 30 sesi latihan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan pada penilaian akhir peserta.

Latihan

4 Mencapai 90% tahap kompetensi pemimpin pendidikan daripada pelaksanaan satu sesi latihan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan melalui maklum balas peserta.

Konsultasi

5 Mencapai prestasi 85% tahap kesedaran pemimpin pendidikan daripada pelaksanaan satu konsultasi dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan melalui maklum balas peserta.

Penyelidikan

6 Menghasilkan satu laporan penyelidikan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan untuk dibentangkan di peringkat antarabangsa.

Penulisan/ Penerbitan

7 Menghasilkan satu penulisan/ penerbitan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan di peringkat kebangsaan.

27. Penolong Setiausaha KPM

Pengurusan

1 Mencapai 85% tahap kefahaman peserta kursus berkaitan pelaksanaan PBPPP melalui maklum balas peserta.
2 Mencapai 90% tahap kefahaman JK PBPPP di organisasi selepas sesi pemantauan dan pementoran dilaksanakan.
3 Memastikan Garis Panduan Keberhasilan disiapkan pada bulan April 2021 untuk dimuat naik dalam ePrestasi.
4 Memastikan 95% PP PBPPP menghantar skor penilaian PBPPP 7 hari sebelum sistem ePrestasi ditutup.
5 Memastikan 10,000 keping risalah PBPPP dicetak pada bulan Mac 2021 untuk kegunaan Program Pameran Jelajah Pendidikan.
6 Memastikan Laporan Pelaksanaan PBPPP 2016 disiapkan pada Mac 2021 untuk dibentangkan di peringkat JPN dan Bahagian.
7 Memastikan Standard Kompetensi disiapkan pada bulan Jun 2021 untuk dimuat naik dalam portal KPM.
8 Memastikan Laporan Kajian Rintis Instrumen BKKP disiapkan pada Julai 2021 untuk dibentangkan di peringkat Bahagian.
9 Memastikan Garis Panduan Instrumen Bidang Kepakaran Khusus Pendidikan (BKKP) disiapkan pada bulan November untuk dimuat naik dalam ePrestasi.
10 Memastikan Panduan Pegawai Penilai Instrumen Bidang Kepakaran Khusus Pendidikan (BKKP) disiapkan pada bulan November untuk dimuat naik dalam ePrestasi.

28. Fasilitator – Fasilinus

Menyelaras dan membimbing pelaksanaan PdP

1 Mencapai 80% guru yang diselia mematuhi SOP berpandukan Buku Program LINUS 2.0.
2 Memastikan peningkatan 0.4% murid LINUS yang dapat mencapai tahap menguasai dalam saringan akhir.
3 Mencapai 95% tahap kefahaman guru tentang prosedur pelaksanaan pentadbiran saringan melalui sesi pemantauan yang dilaksanakan.

Mengumpul dan menganalisis data dalam portal NKRA

4 Memastikan 100% data LINUS 2.0 dihantar oleh guru LINUS2.0 kepada PPD untuk dikemaskini dan dimasuk dalam portal NKRA seminggu sebelum tarikh akhir yang ditetapkan.

Mengesan maklumat program LINUS 2.0

5 Memastikan semua maklumat tentang LINUS 2.0 yang diterima oleh pihak sekolah sama ada melalui media cetak, media elektronik, taklimat, kursus, bengkel dan mesyuarat dikemaskini untuk tujuan rujukan.

Menjalankan dan menyelaraskan latihan on-site bagi guru LINUS 2.0

6 Memastikan 95% sekolah mendokumentasikan satu amalan terbaik pengajaran dan pembelajaran Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris yang dilaksanakan di dalam bilik darjah untuk dikongsi dengan sekolah-sekolah lain.
7 Memastikan 3 bahan sumber pendidikan untuk PdP disiapkan bagi meningkatkan inovasi, kreativiti serta kepelbagaian bahan pada Jun 2021.
8 Mencapai 60% tahap kefahaman guru yang belum ada pendedahan ‘demean’ program LINUS 2.0 melalui latihan secara on-site yang dilaksanakan secara berterusan.

Mengurus pelaksanaan program LINUS 2.0

9 Memastikan 39 buah sekolah merancang dan melaksanakan program sokongan, pemulihan dan intervensi pendidikan kepada guru dan murid bagi menjayakan program LINUS 2.0.

29. Fasilitator – SIP+

Bimbingan: Melaksanakan coaching dan mentoring

1 Memastikan 80% PGB menghasilkan buku perancangan strategik pembangunan sekolah 2018-2025 pada bulan September 2021.
2 Memastikan 90% PGB menggunakan SKPMg2 untuk mengukur prestasi sekolah.
3 Memastikan 85% PGB mendapat skor purata 80% dalam Standard 1 SKPMg2.
4 Memastikan 80% PGB mendapat skor purata 80% dalam Standard 2 SKPMg2.
5 Memastikan 80% PGB mendapat skor purata 80% dalam Standard 5 SKPMg2.
6 Memastikan 60% PGB dapat mencapai GPS yang disasarkan oleh sekolah masing-masing.
7 Mencapai 95% tahap kefahaman PGB terhadap SKPMg2 melalui pelaksanaan program coaching and mentoring.

Menyelesaikan masalah

8 Mencapai 95% tahap kefahaman PGB tentang penggunaan teknik PILL untuk menyelesaikan masalah selepas program bimbingan dilaksanakan.
9 Mencapai 95% tahap kefahaman PGB tentang pengurusan risiko untuk menyelesaikan masalah selepas program bimbingan dilaksanakan.
10 Mencapai 90% PGB yang dapat menganalisis data dengan betul bagi menyelesaikan masalah selepas sesi bimbingan dilaksanakan.
11 Mencapai 100% PGB yang menggunakan PILL dengan sempurna bagi menyelesaikan masalah dalam bidang kurikulum.
12 Mencapai 100% PGB yang menggunakan teknik ISHIKAWA bagi menyelesaikan masalah.
13 Memastikan 100% PGB dapat menyatakan isu-isu dalam pendidikan menggunakan sumber data yang sah.

Melaksanakan Dasar Kerajaan

14 Memastikan 100% sekolah yang dibimbing melaksanakan budaya pembelajaran PA21.
15 Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang pelaksanaan KSSR selepas bimbingan pelaksanaan KSSR dilaksanakan.
16 Memastikan 100% PGB melaksanakan penyeliaan PdPc satu kali setahun.
17 Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang KSSM selepas bimbingan pelaksanaan KSSM dijalankan.
18 Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang pelaksanaan PBS selepas bimbingan pelaksanaan PBS dijalankan.

30. Fasilitator – SISC+

Pengurusan

1 Mencapai 90% GDB yang menunjukkan peningkatan kualiti dalam PdP berdasarkan Instrumen Matrik Bimbingan TCT.
2 Mencapai 80% GDB yang menunjukkan peningkatan pencapaian skor berdasarkan SKPMg2.
3 Memastikan 2 orang GDB melaksanakan Kajian Tindakan di setiap sekolah.
4 Mencapai 90% GDB yang melaksanakan pendekatan Pembelajaran Abad ke-21 (pembelajaran komperatif) semasa PdP.

Tugas-tugas lain

5 Menghasilkan satu Kajian Tindakan tentang peningkatan kualiti dalam PdP untuk dibentangkan peringkat daerah.
6 Memastikan 2 orang GDB melaksanakan Kajian Tindakan di setiap sekolah.
7 Menghasilkan satu kompilasi hasil kerja GDB setahun dalam bentuk modul untuk dibentangkan di peringkat daerah.

31. Penyelia Pendidikan Sukan Negeri

Pengurusan Atlet

1 Memastikan 15 atlet negeri dapat ke peringkat MSSM melalui pelaksanaan kejohanan sukan peringkat negeri.
2 Memastikan lima Kontinjen Sukan Negeri dapat menyertai pertandingan di peringkat kebangsaan.
3 Mencapai 90% tahap kefahaman peserta dalam aspek merancang, mengurus, dan menyelaras strategi pembangunan pengurusan atlet melalui pelaksanaan Kem Pengurusan Pembangunan Sukan.

Pengurusan Jurulatih

4 Mencapai 95% tahap kefahaman peserta dalam aspek merancang, mengurus, dan menyelaras strategi pembangunan kepegawaian/ kepengadilan, dan kejurulatihan melalui pelaksanaan Kem Pengurusan Pembangunan Sukan.

Kejohanan Sukan Sekolah Murid Orang Asli

5 Memastikan 12 murid orang asli dapat ke peringkat kebangsaan melalui pelaksanaan kejohanan sukan sekolah orang asli peringkat negeri.
6 Memastikan lima atlet orang asli mendapat Johan dalam pertandingan balapan peringkat kebangsaan.

Program 1 Murid 1 Sukan

7 Memastikan 95% tahap kefahaman pentadbir sekolah tentang dasar 1M1S di lima SR dan SM.

Program Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS)

8 Memastikan seorang atlet dapat menyertai pertandingan ke peringkat kebangsaan melalui program SPTS.

Liga KPM

9 Memastikan tiga pasukan mendapat Johan peringkat kebangsaan melalui pertandingan sukan Liga KPM.

32. Pusat Kokurikulum Negeri – Ketua Unit

Pengurusan Program

1 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi program wajib pelajar peringkat negeri yangdilaksanakan tahun 2021.
2 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi pendidikan marin yang dilaksanakan tahun 2021.
3 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi program pelajar anjuran sekolah yang dilaksanakantahun 2021.
4 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi program pelajar anjuran GO, NGO peringkat negeri dan daerah yang dilaksanakan tahun 2021.
5 Mencapai 90% purata kehadiran murid bagi sesi program jurulatih peringkat negeri yang dilaksanakan tahun 2021.
6 Mencapai 90% purata tahap kepuasan pelanggan bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan kepada program murid peringkat PPD dan JPN.Memastikan Kontinjen Pengakap Negeri mendapat Johan dalam Jambori Pengakap Kebangsaan.

33. Penolong Pengarah (JPN)

Jurulatih Kebangsaan PBPPP

1 Mencapai 85% PP di Pahang menghantar penilaian akhir PBPPP 10 hari sebelum tarikh tutup sistem ePrestasi.
2 Mencapai 75% tahap kefahaman pemimpin di PPD dan sekolah bagi pelaksanaan PBPPP melalui sesi pemantauan yang dilaksanakan.

Hal Ehwal Murid

3 Mencapai 85% purata kehadiran murid ke sekolah menengah di Negeri Melaka.

Mengurusetiakan mesyuarat

4 Memastikan 95% surat jawapan kehadiran mesyuarat diterima seminggu sebelum mesyuarat diadakan.

PIBK

5 Memastikan 60% sekolah di Perak mengisi kehadiran 6 aktiviti sekolah dalam eSarana.
6 Memastikan 75% sekolah di Kedah mencapai 55% kehadiran ibu bapa dalam aktiviti utama sekolah.

Khidmat Pelanggan

8 Mencapai 90% tahap kepuasan pelanggan terhadap khidmat kaunter sektor pengurusan sekolah.

34. Kaunselor Organisasi JPN

Pengurusan dan Pentadbiran

1 Mencapai 80% KOD dan GBK mematuhi SOP bagi pelaksanaan sesi kaunseling.
2 Mencapai 75% tahap kefahaman peserta peningkatan kompetensi KOD melalui maklum balas peserta.

Program 3 P (Pengembangan, Pencegahan dan Pemulihan)

3 Mencapai 90% penyertaan guru dan AKP yang mengalami masalah kesihatan fizikal (kronik) di 7 daerah dalam program “Sharing, Caring dan Healing”.

Penyeliaan & Pemantauan

4 Mencapai 90% KOD berprestasi tinggi melalui pelaksanaan pemantauan dan penilaian menggunakan “Instrumen Standard Kualiti Perkhidmatan Berpencapaian Tinggi Psikologi dan Kaunseling, KPM”.
5 Memastikan 95% Klien yang dirujuk oleh Sekolah/ PPD/ JPN/ KPM untuk pemerhatian dan intervensi (Kes Rujukan) dipantau sebanyak 16 kali.

Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling/ Pelaksanaan Perkhidmatan Kaunseling (Sesi kaunseling/ Bimbingan/ Advokasi)

6 Memastikan 95% daripada guru/ AKP yang dirujuk oleh PGB mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling.

Penyelidikan Psikologi dan Kaunseling

7 Menghasilkan satu laporan kajian kes berkaitan psikologi pegawai di PPD untuk dibentangkan diperingkat KPM.

Tugas-Tugas Lain

8 Menghasilkan satu inovasi perkhidmatan psikologidan kaunseling untuk dipertandingkan diperingkat JPN dan KPM.
9 Memastkan Laporan analisis tahap kepuasan pegawai dan staf disiapkan 2 minggu sebelum tarikh pembentangan kepada jabatan.

35. Penolong Pegawai Pendidikan Daerah

Mengurus Sistem Pengurusan KGSK

1 Mencapai 100% kesediaan Sistem Pengurusan KGSK untuk mengemaskini maklumat ahli, maklumat penempatan ahli, maklumat perkhidmatan ahli, dan maklumat peruntukan kewangan dan perbelanjaan.

Melaksanakan Penyaluran Dokumen Maklumat KGSK Kepada sekolah

2 Memastikan 100% sekolah rendah dan sekolah menengah mempunyai Buku Panduan Pengurusan KGSK.

Pengurusan Sumber

3 Memastikan 100% guru dan kakitangan di Zon Sentulmencapai jumlah 7 hari kursus setahun.

JK PBPPP

4 Mencapai 95% PP di daerah Hulu Langat menghantar penilaian akhir PBPPP 7 hari sebelum tarikh tutup sistem ePrestasi.
5 Mencapai 90% tahap kefahaman pemimpin sekolah bagi pelaksanaan PBPPP selepas sesi pemantauan dilaksanakan.

Penyelaras Aduan

6 Mencapai 98% aduan awam dijawab dalam tempoh 2 hari bekerja.
7 Mencapai 100% aduan awam diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja.

Penyelaras PIBK

8 Memastikan 95% sekolah di PPD Seremban mengisi kehadiran 6 aktiviti sekolah eSarana.
9 Memastikan 100% sekolah di PPD Seremban mencapai 65% kehadiran ibu bapa dalam aktiviti utama sekolah.
10 Memastikan 159 buah sekolah di PPD Kota Tinggi mencapai 25% penyertaan ibu bapa menjadi sukarelawan sekolah.

36. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah

Pengurus DTP Daerah

1 Memastikan Dialog Prestasi DTP dengan Pengetua atau Guru Besar dilaksanakan 12 kali setahun.
2 Memastikan semua SISC+ menghasilkan satu amalan terbaik sebelum pada bulan September.

Bidang Akademik

3 Memastikan setiap panitia daerah melaksanakan 3 aktiviti bagi peningkatan kemahiran PdP sebelum Ogos 2021.
4 Memastikan Gred Purata Daerah dalam peperiksan UPSR mencapai 2.0.
5 Memastikan Gred Purata Daerah dalam peperiksan Percubaan SPM mencapai 4.42.
6 Memastikan pengurangan 0.18 jurang bagi Gred Purata pencapaian UPSR antara bandar dan luar bandar.

Bidang Hal Ehwal Murid dan Pembangunan Sahsiah Pelajar

7 Memastikan purata kehadiran murid ke sekolah menengah di daerah Hulu Langat mencapai 92%.
8 Memastikan purata kehadiran murid ke sekolah rendah di daerah Hulu Langat mencapai 94%.
9 Memastikan kes disiplin murid sekolah menengah dan rendah kurang sebanyak 1.55% daripada tahun sebelum.
10 Memastikan acara balapan dan padang mendapat tempat ke-3 dalam kejohanan MSSK Negeri Sembilan.
11 Memastikan tiga acara koakademik peringkat negeri mendapat tempat pertama/ johan dalam kejohanan.

Pengurusan Sekolah

12 Memastikan 100% GBK di SK dipantau sebelum Jun 2021.
13 Memastikan 80% guru yang ditempatkan di sekolah mengajar mengikut opsyen.

Pengurusan Kualiti

14 Memastikan audit bertegur berkurang daripada 8 kes kepada 4 kes.

Pemuafakatan Strategik

15 Memastikan 100% sekolah melepasi KPI 1 (65% kehadiran ibu bapa dan komuniti dalam 6 aktiviti sekolah).
16 Memastikan 100% sekolah melepasi KPI 2 (25% menjadi sukarelawan dalam aktiviti sekolah).
17 Memastikan 20% daripada semua murid di PPD Seremban menggunakan VLE dalam pembelajaran.

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

18 Memastikan 95% PP di daerah Hulu Langat menghantar penilaian akhir PBPPP 5 hari sebelum tarikh tutup sistem ePrestasi.
19 Memastikan 90% tahap kefahaman pemimpin sekolah bagi pelaksanaan PBPPP melalui sesi pemantauan yang dilaksanakan.
20 Memastikan 0% kes keciciran PPP dalam penilaian PBPPP.

37. Penolong Pengarah Hal Ehwal Pelajar Kolej Matrikulasi

Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

1 Mencapai skala 3.5 bagi penilaian tahap keberkesanan pelaksanaan setiap program yang dilaksanakan.
2 Mencapai 90% pelajar membuang undi semasa hari Pilihanraya Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP).

Pengurusan Jawatan kuasa Perwakilan Pelajar (JPP)

3 Memastikan 90% pelajar menghadiri majlis penyerahan Watikah JPP.

Disiplin

4 Mencapai status audit tanpa NCR bagi pengurusan rekod displin pelajar kampus.
5 Mencapai penurunan kes salah laku pelajar daripada30% kepada 20% pada tahun 2021.

Minggu Pengurusan Pelajar Baharu (MPPB)

6 Mencapai skor 3.5 bagi penilaian proses pendaftaran pelajar oleh ibu bapa.
7 Mencapai 100% status maklumat pelajar baharu lengkap dalam tempoh 25 hari selepas Hari Pendaftaran Pelajar Baharu.

38. Pensyarah Kolej Matrikulasi

Kurikulum

1 Memastikan 90% pelajar kelas tutorial 1M1S 05 semester 1 mendapat gred C dalam mata pelajaran biologi.
2 Memastikan 75% pelajar subjek SK016 semester 1 mendapat gred C dan ke atas.
3 Memastikan 12% daripada pelajar kumpulan kuliah 5M1 mendapat A dalam mata pelajaran biologi.

Pengurusan

4 Mencapai tempat ketiga dalam kejohanan bola sepak peringkat KAKOM.
5 Menghasilkan satu inovasi untuk PdP peringkat unit untuk dipertandingkan di peringkat kampus.
6 Mencapai prestasi skor min 4.0 bagi PdP subjek kimia melalui penilaian pelajar.
7 Mencapai prestasi skor min 4.0 bagi PdP subjek kimia melalui penilaian rakan sejawat atau pengurusan.
8 Mencapai purata kehadiran 5 pelajar seminggu bagi consultation hour dalam kalangan pelajar.
9 Mencapai purata 5 interaksi seminggu bagi interaksi secara maya dengan pelajar.

39. Ketua Unit Kolej Matrikulasi

Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi.

1 Memastikan semua program yang dilaksanakan mencapai purata 3.5 tahap keberkesanan.
2 Memastikan semua pensyarah yang dibimbing dapat menghasilkan satu kajian tindakan.
3 Memastikan semua pensyarah membuat penilaian berterusan 2 kali setahun dengan pencapaian sekurang-kurangnya 20/30 untuk setiap pelajar.
4 Memastikan kehadiran semua pelajar semester 1 bagi semua mata pelajaran bawah seliaan unit mencapai 82%.
5 Memastikan semua pensyarah memperoleh purata skor 4.00 dalam Pemantauan PdP.

Kurikulum

6 Memastikan 12% pelajar kelas tutorial 1A1S05 semester 1 mendapat gred A pada penilaian akhir semester.
7 Memastikan 12% pelajar kelas tutorial 2A1S13 semester 2 mendapat gred A pada penilaian akhir semester.
8 Memastikan 65% pelajar subjek Ekonomi 1A1S05 mendapat gred B pada penilaian akhir semester.
9 Memastikan 85% pelajar kelas praktikum 1M1S02 mendapat markah 8/10 dalam amali biologi.
10 Mendapat skor min 4.0 bagi subjek kimia yang diajar melalui maklum balas/ penilaian pelajar.

40. Pensyarah IPGK

Pengajaran Dan Pembelajaran

1 Mencapai skor min 4.5 bagi PdP MTES3083 melalui dapatan penilaian pelajar.
2 Mencapai skor min 4.5 bagi PdP MTES3083 melalui dapatan penilaian ketua jabatan.
3 Memastikan 80% pelajar MTES4103 mendapat A- dalam keputusan keseluruhan pada akhir semester.
4 Memastikan semua pelajar semester 8 mendapat sijil kepengadilan permainan bola sepak.
5 Memastikan semua pelajar semester 8 mendapat sijil kepengadilan permainan bola tampar.

Penyelidikan, Inovasi & Penerbitan

6 Menghasilkan dua laporan penyelidikan berkaitan inovasi pendidikan pada bulan Julai 2021 untuk dibentangkan di peringkat kebangsaan.
7 Mencapai tempat ketiga dalam pertandingan inovasi PdP peringkat kebangsaan.
8 Menghasilkan satu artikel bidang PdP untuk diterbitkan dalam jurnal kampus.

Bimbingan Dan Penyeliaan

9 Memastikan 2 daripada 4 orang pelajar yang dibimbing dalam praktikum mendapat gred A-.
10 Memastikan 50% pelajar yang diselia mendapat Gred A-dalam subjek Cadangan Penyelidikan Tindakan.

Pengurusan

11 Mencapai tempat ketiga dalam kejohanan bola sepak KAGUM.
12 Mencapai skor min 4.5 bagi program Bina Insan Guru melalui dapatan penilaian pelajar.

Pentaksiran Dan Penilaian

13 Mencapai hasil audit tanpa kecacatan (tiada OFI danNCR) bagi proses pentaksiran tugasan.

Perkhidmatan Dan Penglibatan

14 Mencapai skor min 4.5 bagi sesi ceramah kepada 3 komuniti setempat melalui dapatan penilaian peserta.
15 Mencapai skor min 4.5 bagi sesi kolaboratif dengan institusi akademik bagi meningkatkan imej IPG melalui dapatan maklum balas peserta.

41. Ketua Jabatan IPGK

Pengurusan Organisasi

1 Memastikan 100% pensyarah di jabatan PIPK menghasilkan satu penyelidikan untuk diterbitkan dalamJurnal Muaddib.
2 Mencapai tahap kepuasan pelanggan pada skor min 4.5 dalam menganjurkan seminar kajian tindakan.
3 Memastikan 100% pelajar semester 8 terlibat dalam seminar Kajian Tindakan.
4 Mencapai tahap kepuasan pelanggan pada skor min 4.5 dalam pelaksanaan aktiviti JPIPK.

Penyeliaan Dan Pemantauan

5 Mencapai 100% pensyarah jabatan PIPK mendapat hasil penilaian pelajar pada skor min 4.1.
6 Mencapai skor min 4.1. bagi tahap keberkesanan pelaksanaan operasi jabatan.
7 Memastikan semua pelajar praktikum semester 8 mendapat gred A.

Pengajaran Dan Pembelajaran

8 Memastikan 5 daripada 25 pelajar semester 6 subjek TSL3133 mendapat skor A pada akhir semester.
9 Memastikan 100% pelajar jabatan PIPK semester 8 dapat menamatkan pengajian pada akhir semester.

Pengurusan Maklumat

10 Memastikan 100% data kelayakan terkini pensyarah disediakan untuk keperluan IPGM pada bulan Jun.

Inovasi Dan Penerbitan

11 Menghasilkan satu artikel bidang pengurusan kampus untuk diterbitkan dalam jurnal peringkat kebangsaan.
12 Memastikan 2 calon dari jabatan PIPK dapat mewakiliI PGK dalam pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan.
13 Mencapai pingat perak dalam pertandingan inovasi peringkat kebangsaan.

Add Comment